Twój dom

Mój dom jest moją twierdzą. Edward Cok

Ubezpieczenie domu to nie moda, ani rynkowe trendy, to konieczność gwarantująca spokojne życie Twojej rodziny. Utrata domu i całego mienia w wyniku klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń. Możesz zminimalizować jego skutki poprzez wykupienie polisy, dzięki której nie pozostaniesz bez środków do życia w obliczu zdarzeń losowych.

Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze jeśli Twoje mienie ucierpiało nie tylko na skutek żywiołu, ale też aktów wandalizmu. Polisą możesz objąć nie tylko budynek mieszkalny, ale także mienie ruchome znajdujące się wewnątrz budynku oraz inne obiekty budowalne położone na Twojej posesji.

Budowa domu to największa inwestycja jaką podejmujesz w swoim życiu. Wykupując ubezpieczenie domu czy mieszkania nie obciążasz znacząco swojego budżetu, a zyskujesz spokój i komfort psychiczny. Możesz mieszkać i spać spokojnie nie zadręczając się myślami za co odbudujesz dom, jeśli spotka Cię nieszczęście w postaci pożaru czy gwałtownych zjawisk pogodowych.

Anna Kuzawska

Specjalista
ds. ubezpieczeń majątkowych,
wsparcie współpracowników

tel. 83 342 54 84
kom. 504 031 464
a.kuzawska@horyzontbp.pl

Łukasz Adamiuk

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

tel. 83 342 54 84
kom. 504 031 464
l.adamiuk@horyzontbp.pl